ฟรี อัตราค่าบริการ คิดเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้น